Wat is i-Tree?

Het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree maakt de baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Onder andere op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen, koolstofopslag en schaduwwerking. i-Tree kan de kwantitatieve hoeveelheden van deze ecosysteemdiensten berekenen en desgewenst omzetten naar euro’s. Hiermee helpt het programma beleidsmakers en boombeheerders bij boom gerelateerde vraagstukken.