Nieuwsberichten

Bijeenkomst leden Platform i-Tree Nederland

Eén van de doelstellingen van het Platform i-Tree Nederland is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de betrokken adviesbureaus over ecosysteemdiensten in het algemeen en i-Tree in het bijzonder. Op woensdag 16 maart 2022 vond bij Pius Floris Boomverzorging Veenendaal de eerste bijeenkomst van het platform plaats.

Lees meer »

3e editie i-Tree conferentie op vrijdag 13 mei

Hét congres over de invloed van bomen op een gezonde leefomgeving

Op vrijdag 13 mei staat de derde editie van de Europese i-Tree Conferentie op het programma. Dit is hét congres over de waarde van bomen en stadsbossen voor gezonde dorpen en steden. Dit thema wordt vanuit allerlei invalshoeken belicht: van bomenbeleid tot publieke bewustwording en van onderzoek tot praktijk. Toepassing van de innovatieve i-Tree software staat daarin centraal.

Lees meer »

Webinar KPB-ISA 10 maart 2022 over i-Tree

Eén van de kwaliteiten van bomen is dat ze het klimaat verbeteren en daar doen wij ons voordeel mee. Even afkoelen in de schaduw op een warme dag, of een schonere lucht in onze steden, wat dan weer goed is voor onze gezondheid. Maar hoeveel luchtvervuiling vangt een boom bijvoorbeeld nou eigenlijk af uit de lucht, en hoeveel CO2 kunnen ze vastleggen? Hiervoor kun je i-Tree Eco gebruiken, aan de hand van meetgegevens van bomen worden de baten van bomen berekend. Tijdens dit ronde tafel gesprek zal Platform i-Tree NL duidelijk maken wat i-Tree Eco is, hoe je het kunt gebruiken en we geven een kijkje naar de toekomst over de ontwikkelingen van i-Tree in Nederland.

Lees meer »

Nieuwe overeenkomst samenwerking Platform i-Tree Nederland

Woensdag 19 januari jl. hebben idverde Bomendienst, Pius Floris Boomverzorging, Cobra Groeninzicht en Terra Nostra een samenwerkingscontract voor het Platform i-Tree Nederland ondertekend bij de Postzegelboom in Den Haag. Hiermee verlengen ze hun samenwerking als Platform. De Postzegelboom bevindt zich voor Paleis Noordeinde en dankt zijn naam aan het feit dat er vroeger postzegels werden geruild en verkocht. De vier partijen zien de Postzegelboom als symbool voor het vervolg op hun samenwerking van de inmiddels afgeronde pilots met i-Tree Eco in Nederland.  

Lees meer »

New collaboration agreement Platform i-Tree Nederland

On Wednesday 19 January last, idverde Bomendienst, Pius Floris Boomverzorging, Cobra Groeninzicht and Terra Nostra signed a collaboration agreement for Platform i-Tree Nederland at the Postzegelboom in The Hague. This confirms the prolongation of their collaboration within the Platform. The Postzegelboom (‘Postage Stamp Tree’) is located in front of Paleis Noordeinde and owes its name to the fact that postage stamps were once exchanged and sold there. The four parties view the Postzegelboom as a symbol for the continuation of their collaboration following the already completed pilots with i-Tree Eco in the Netherlands.

Lees meer »

Topsectoren-project i-Tree 2.0-NL

Koelprestaties van stadsbomen in software en orgware

In het driejarige Topsectoren-project i-Tree 2.0-NL ontwikkelt een consortium van 30 betrokken partners nauwkeurige meetgegevens voor Nederlandse stadsbomen. Het Platform i-Tree Nederland is bij het project betrokken en zal op verschillende onderdelen een bijdrage leveren. 

Lees meer »

Publicatie 'De baten van Bomen'

Op 14 februari 2019 is i-Tree Nederland officieel gepresenteerd. Jan van Zanen (voorzitter VNG en burgemeester Utrecht) nam officieel het eerste exemplaar van de publicatie 'De Baten van Bomen: resultaten van -i-Tree ECO in Nederland' in ontvangst. Het programma is nu zover gereed dat het ingezet kan worden in heel Nederland. 

Lees meer »