Projectvoorbeelden

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van projecten die door de deelnemers aan het Platform i-Tree Nederland zijn uitgevoerd. De projecten geven een indruk van de toepassingsmogelijkheden van i-Tree. 

Projectvoorbeeld idverde Bomendienst

i-Tree Eco duurzaam en evenwichtig compensatieplan

Vanwege grondverzakking door regenval dient de buurt ‘’De Akkers’’ in gemeente Schiedam opnieuw opgehoogd te worden, idverde Bomendienst heeft daarom in 2019 de opdracht gekregen om de waarde in ecosysteemdiensten van het huidige bomenbestand “De Akkers” te vervangen en waar mogelijk te verhogen. 

Lees verder op de projectpagina

Projectvoorbeeld Pius Floris Boomverzorging

i-Tree Eco studie gemeente Veenendaal

Welke ecosysteemdiensten leveren de Veenendaalse bomen en wat zijn deze diensten waard? Dit is door Pius Floris Boomverzorging berekend met het programma i-Tree Eco.

Lees verder op de projectpagina

Projectvoorbeeld Terra Nostra

Inzicht in de ecosysteemdiensten gemeente Velsen

Gemeente Velsen wil graag een bomenbeleidsplan opstellen met concrete beleidsdoelen. De groene ambities van de gemeente, uit het Groenstructuurplan, worden verwerkt in het nieuwe bomenbeleidsplan. De gemeente is daarbij op zoek naar nieuwe argumenten rondom het beheer en de waarde van het bomenbestand. i-Tree Eco is bij uitstek geschikt om de baten van de bomen in Velsen in beeld te brengen.

Lees verder op de projectpagina

Projectvoorbeeld Cobra Groeninzicht

Klimaatadaptatie en i-Tree ECO NL

Gemeente Rotterdam wil de stad voorbereiden op het veranderende klimaat. Vergroenen is noodzaak om een goed weerwoord te hebben tegen extreme regenbuien, hitte en droogte. Inmiddels is algemeen bekend dat vooral bomen goed zijn in bijvoorbeeld het wegvangen van regenwater en het temperen van hittestress. Met i-Tree ECO NL berekenen wij deze baten voor elke individuele boom. Tegelijkertijd wil de gemeente draagvlak creëren om i-Tree ECO NL een plek te geven in de gemeentelijke organisatie. En daarmee bomen op de agenda te zetten.

Lees verder op de projectpagina

Projectvoorbeeld idverde Bomendienst

i-Tree Eco speerpunten opstellen en groene doelen bereiken

Gemeente Waalre heeft als belangrijkste speerpunt om de huidige bladbiomassa te behouden en waar mogelijk te verhogen. Daarom willen ze graag laten berekenen welke baten door bomen er op jaarbasis worden geleverd.

Lees verder op de projectpagina

Projectvoorbeeld Pius Floris Boomverzorging

Actie #TreeTag maakt het belang van bomen voor mens en omgeving zichtbaar

In 2020 startte Pius Floris Boomverzorging met de actie #TreeTag. In het project worden bijzondere bomen voorzien van duurzaam geproduceerde posters die vertellen hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en maatschappij. Inmiddels is al op honderden locaties verspreid door Nederland, België, Polen, Engeland, Zweden en de Verenigde Staten met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen.

Lees verder op de projectpagina