Over Platform i-Tree Nederland

Missie

Platform i-Tree Nederland stimuleert het werken met i-Tree in Nederland. Het platform heeft daarbij drie doelstellingen. 

  1. Het borgen en bevorderen van het op de juiste wijze toepassen van i-Tree in Nederland
  2. Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de betrokken adviesbureaus over ecosysteemdiensten in het algemeen en i-Tree in het bijzonder. 
  3. Het delen van kennis over i-Tree en ecosysteemdiensten met de markt. 

 

Geschiedenis

Het platform i-Tree is ontstaan vanuit de samenwerking tussen een aantal adviesbureaus. Deze bureaus zagen grote potentie in het softwareprogramma i-Tree. In samenwerking met USA en een aantal Nederlandse gemeenten zijn in 2 jaar tijd een groot aantal pilots uitgevoerd. 

 

Participerende adviesbureaus

Platform i-Tree Nederland bestaat uit 4 adviesbureaus; idverde Bomendienst, Pius Floris Boomverzorging, Cobra Groeninzicht en Terra Nostra.