Wat is i-Tree Canopy?

Gepubliceerd op 26 januari 2023 om 15:21

Het bepalen van het boomkroonoppervlak met i-Tree Canopy

TEKST: Wendy Batenburg, Terra Nostra BV

i-Tree Canopy is een online webapplicatie die op een snelle en toegankelijke manier het boomkroonoppervlak berekent van een geselecteerd gebied. De applicatie maakt gebruik van Google Maps als kaartmateriaal. Het programma wijst random punten aan, die vervolgens door de gebruiker beoordeeld worden het een boom betreft of niet. Hierna wordt het boomkroonoppervlak berekend in vierkante meters.

In de meest eenvoudige versie is er alleen de keus tussen boom of geen boom, in de uitgebreidere versie kunnen andere typen oppervlakte geselecteerd worden zoals boom, gras, gebouw, weg, water en open grond zonder begroeiing. In beide versies kunnen categorieën door de gebruiker toegevoegd worden, zodat een goed beeld ontstaat van de verschillende typen oppervlak van een gebied.

Ook ecosysteemdiensten worden berekend, zoals koolstof voorraad, afvang luchtvervuilende stoffen en waterafvang. Dit zijn echter inschattingen en niet gebaseerd op boomsoort en boomgrootte. De uitkomsten van het boomkroonoppervlak is een statistische benadering van de werkelijkheid. Dit betekent dat de uitkomst niet exact is, maar altijd een bepaalde afwijking zal hebben van de werkelijkheid. Hoe meer punten er beoordeeld worden hoe exacter de uitkomsten. Er dienen minimaal 500 punten beoordeeld te worden voor een gemeente. Bij voorkeur minimaal 1000 punten voor een stad.

De webapplicatie kan geopend worden via https://canopy.itreetools.org/. Hier volgt een korte uitleg van het gebruik. Ook zijn er verschillende links naar uitgebreidere uitleg beschikbaar.