i-Tree Eco duurzaam en evenwichtig compensatieplan

Vanwege grondverzakking door regenval dient de buurt ‘’De Akkers’’ in gemeente Schiedam opnieuw opgehoogd te worden, idverde Bomendienst heeft daarom in 2019 de opdracht gekregen om de waarde in ecosysteemdiensten van het huidige bomenbestand “De Akkers” te vervangen en waar mogelijk te verhogen. Bij het vervangen dienen niet het aantal individuele bomen, maar de huidige geleverde baten te worden gecompenseerd. Door de huidige inrichting van het gebied, waarbij een zeer korte plantafstand geen uitzondering is, kan een vergelijkbaar aantal bomen na uitwerking niet worden gerealiseerd. Het berekenen van de geleverde baten door de bomen in combinatie met een duurzaam vervangingsplan geeft een realistisch beeld van de mogelijkheden en eisen voor deze vervangingsopgave. Door gebruik te maken van de i-Tree methode zorgt het ervoor dat het huidige probleem niet alleen wordt aangepakt, maar zich in de toekomst ook niet meer zal herhalen.


Scenario’s toetsten met behulp van i-Tree

Het effect van het vervangen van de huidige bomen maken we inzichtelijk door een scenario te schetsen. In het scenario wordt het nieuwe ontwerp naast het huidige bomenbestand geplaatst, waarbij op behoud van ecosysteemdiensten keuzes gemaakt kunnen worden. De uitgewerkte scenario’s zijn aan de hand van i-Tree Eco getoetst. In deze scenario’s is bepaald welke boomsoorten en afmetingen geschikt zijn om de huidige groene baten binnen een acceptabel termijn te vervangen. Bij het opstellen van de scenario’s is de duurzaamheid van het nieuwe plan leidend geweest, dit door bijvoorbeeld toekomstbestendige groeiplaatsen in te richten.


Uitganspunten compensatieplan

Het totale bladoppervlak, kroonoppervlak en de jaarlijkse baten zijn de belangrijkste uitgangspunten in de compensatie eis. In het uiteindelijke plan worden 73 bomen minder toegepast dan in de huidige situatie en kunnen ongeveer 50% van de op dit moment aanwezige bomen behouden blijven. Aan de hand van de uitgevoerde i-Tree Eco berekeningen blijkt dat na vijf jaar het uiteindelijke gekozen scenario circa 92 procent van de huidig aanwezige ecosysteemdiensten compenseert en binnen 8 jaar de huidige ecosysteemdiensten volledig heeft gecompenseerd. De toekomstvoorspelling toont aan dat het nieuwe bomenbestand nog lang niet klaar is met ontwikkelen na de voorgenoemde 8 jaar. Dit betekent dat de buurt “De Akkers” een groene en stabiele toekomst te wachten staat.

Voordelen gebruik software i-Tree
Door het gebruik van i-Tree worden de huidige diensten van bomen en de mogelijke potentie ervan in kaart gebracht. Met deze gegevens kunnen compensatie eisen vastgesteld en getoetst worden middels een geverifieerde methode. Door de potentie van bomen in kaart te brengen, kan er een voorspelling worden gemaakt voor een toekomstig plan. Vervolgens kan het plan worden beoordeeld op kwaliteit van het geleverde werk. De resultaten hiervan worden gecommuniceerd met behulp van infografics. Belanghebbende zoals omwonende en wethouders worden geïnformeerd over de huidige situatie van de bomen en de toekomst ervan.