i-Tree Eco speerpunten opstellen en groene doelen bereiken

Gemeente Waalre heeft als belangrijkste speerpunt om de huidige bladbiomassa te behouden en waar mogelijk te verhogen. Daarom willen ze graag laten berekenen welke baten door bomen er op jaarbasis worden geleverd. Hierbij is het bladoppervlak en kroonoppervlak van groot belang. Ook wil de gemeente een inschatting van het behoud van de bomen voor over 30 jaar berekenen. In 2021 heeft idverde Bomendienst de opdracht gekregen, om met behulp van i-Tree Eco, het aandeel groen en de stabiliteit van de ecosystemendiensten te monitoren. Met de resultaten kan gemeente Waalre slim investeren in het groen zodat klimaatdoelen en groene ambities kunnen worden behaald.

Bladbiomassa geeft een goed gemiddeld beeld van de geleverde ecosysteemdiensten. Zaken als jaarlijkse baten geven veel inzichten, maar zijn van meer factoren afhankelijk (zoals hoeveelheid luchtverontreiniging in het gebied). De stabiele eigenschap van bladbiomassa zorgt ervoor dat deze geschikt is om meerjarig te vergelijken.

Periodiek een i-Tree Eco berekening uitvoeren

Door goede onderbouwde uitgangspunten op te stellen, kan de berekening met i-Tree in de toekomst periodiek worden uitgevoerd. De waarde wordt vergeleken met de uitgangspositie. Met de resultaten van de berekening kan vervolgens op buurtniveau bijgestuurd worden, de bladbiomassa worden behouden, de beheerkeuzes onderbouwd worden en zwakte punten met betrekking tot ecosysteemdiensten worden uitgelicht. Hierbij wordt op meerdere schalen de groene ambitie van gemeente Waalre vastgelegd en worden de gestelde doelen door tijdige sturing behaald.

 

Voordelen gebruik software i-Tree
Door de stabiliteit van de ecosysteemdiensten te monitoren, te toetsen en bij te sturen, kan er door middel van gestandaardiseerde rekenmodellen beleidsdoelenstellingen worden opgesteld. Denk hierbij aan o.a. aan het berekenen van de bladbiomassa van alle bomen in beheer van de gemeente Waalre. i-Tree is een hulpmiddel om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Met de uitganspunten van i-Tree kan gemeente Waalre de gestelde doelen monitoren en realiseren.