Actie #TreeTag maakt het belang van bomen voor mens en omgeving zichtbaar

In 2020 startte Pius Floris Boomverzorging met de actie #TreeTag. In het project worden bijzondere bomen voorzien van duurzaam geproduceerde posters die vertellen hoe belangrijk de bomen zijn voor mens en maatschappij. Inwoners worden bij het project betrokken doordat zij hun eigen lievelingsboom kunnen ‘taggen’.  Inmiddels is al op honderden locaties verspreid door Nederland, België, Polen, Engeland, Zweden en de Verenigde Staten met deze actie aandacht gevraagd voor het belang van bomen. Op de posters staat bijvoorbeeld vermeld hoeveel luchtvervuiling de boom afvangt en hoeveel zuurstof de boom levert. 

Met de actie #TreeTag wil Pius Floris Boomverzorging bij een breed publiek aandacht vragen voor de meerwaarde van bomen. “Bomen zijn essentieel voor leefbare steden”, zegt Jan Willem de Groot, franchisemanager van Pius Floris Boomverzorging. “Zeker in het licht van klimaatverandering moeten we veel zuiniger zijn op de bomen die we hebben.” De Groot: “Gemeenten zien de waarde van bomen al langer. Maar het grote publiek beseft niet altijd hoe belangrijk bomen zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen weet dat bomen regenwater vasthouden, zuurstof leveren, de temperatuur in steden leefbaar helpen houden en luchtvervuiling afvangen. Dat zal eraan bijdragen dat we met z’n allen meer belang gaan hechten aan bomen en we dus meer bomen gaan planten en behouden.” 

Pius Floris Boomverzorging heeft een duidelijke missie: het aantonen van de (meer)waarde van bomen.  Met  speciale  software, waaronder het programma i-Tree, kwantificeren ze de financiële en maatschappelijke waarde die een individuele boom of een specifiek bomenbestand levert aan zijn omgeving. Dit levert unieke data op voor beleidsmakers, planologen en boombeheerders. Het gaat onder meer om: 

  • de hoeveelheid gefilterde fijnstof, 
  • de uit de lucht onttrokken CO2, 
  • de opslag van koolstof, 
  • de afvang van regenwater, 
  • de productie van zuurstof. 

TreeTag op zomereik Buzziburglaan in Driebergen 

In de gemeente Driebergen-Rijssenburg is een  ook  TreeTag  geplaatst.  Op een boom in de Buzziburglaan in Driebergen staat de volgende informatie vermeld. Ik ben een zomereik (Quercus robur) met een stamdiameter van 100 cm. Ik ben 22,5 meter hoog en heb een bladoppervlak van 809 m2. Ik ben belangrijk want ik lever jaarlijks 499 dagen zuurstof voor 1 persoon. Ik houd jaarlijks 2.800 liter regenwater vast. Ik vang jaarlijks 914 gram luchtvervuiling en 115 kilogram CO2 af. Totaal heb ik 4.173 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 140.504 autokilometers.   


TreeTag op vleugelnoot Vijverlaan in Bodegraven

Ook in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn TreeTags geplaatst. Op een boom langs de Vijverlaan in Bodegraven staat de volgende informatie vermeld. Ik ben een vleugelnoot met een stamdiameter van 140 cm. Ik ben 22 meter hoog en heb een bladoppervlak van 1.713 m2. Ik ben belangrijk want ik lever jaarlijks 130 dagen zuurstof voor 1 persoon. Ik houd jaarlijks 5.800 liter regenwater vast. Ik vang jaarlijks 1.670 gram luchtvervuiling en 30,2 kilogram CO2 af. Totaal heb ik 5.614 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 189.029


TreeTag op zilverlinde Kerkplein in Lommel (Belgie)

Ook in de gemeente Lommel zijn een aantal TreeTags geplaatst. Op het Kerkplein in Lommel staat de volgende informatie op een boom vermeld. Ik ben een zilverlinde met een stamdiameter van 75 cm. Ik ben 21 meter hoog en heb een bladoppervlak van 620 m2. Ik ben belangrijk want ik lever jaarlijks 121 dagen zuurstof voor 1 persoon. Ik houd jaarlijks 1.100 liter regenwater vast. Ik vang jaarlijks 571 gram luchtvervuiling en 28 kilogram CO2 af. Totaal heb ik 1.059 kilogram koolstof opgeslagen. Dit staat gelijk aan 35.656 autokilometers.