Inzicht in de ecosysteemdiensten gemeente Velsen

Gemeente Velsen wil graag een bomenbeleidsplan opstellen met concrete beleidsdoelen. De groene ambities van de gemeente, uit het Groenstructuurplan, worden verwerkt in het nieuwe bomenbeleidsplan. De gemeente is daarbij op zoek naar nieuwe argumenten rondom het beheer en de waarde van het bomenbestand. i-Tree Eco is bij uitstek geschikt om de baten van de bomen in Velsen in beeld te brengen. In 2021 heeft Terra Nostra de opdracht gekregen om een i-Tree Eco analyse uit te voeren met de beschikbare gegevens in het bomenbestand van gemeente Velsen.

Bomenbestand

Een i-Tree Eco analyse start altijd met een analyse van het bomenbestand. Hoeveel bomen zijn er geregistreerd? Welke boomsoorten komen voor? en hoe divers is het bomenbestand wat betreft de boomsoorten en de leeftijd van de bomen? Ook is een risico analyse voor ziekten en plagen vaak onderdeel van deze analyse

Het bomenbestand van gemeente Velsen is vrij divers qua boomsoorten, maar de bomen zijn relatief gezien klein, de helft van de bomen heeft een stamdiameter kleiner dan 25 cm, en maar 5% heeft een stamdiameter groter dan 75 cm. Een groot deel van de bomen zit ook in de jeugdfase en halfwasfase. Voor de ecosysteemdiensten is het belangrijk dat deze jonge bomen de volwasfase bereiken in goede conditie, zodat de baten van de bomen voor de leefomgeving blijven stijgen.

Resultaten van i-Tree Eco

De ruim 19.000 gemeentelijke bomen in Velsen hebben samen een kroonoppervlak van meer dan één miljoen vierkante meter en een bladoppervlak van bijna 6,7 miljoen vierkante meter. Er is 11.600 ton koolstof voorraad aanwezig in de bomen en jaarlijks leggen ze nog eens 280 ton CO2 vast. Jaarlijks wordt 24.000 m3 water afgevangen door de boomkronen, die vervolgens vertraagd afgegeven wordt. Hierdoor wordt het riool veel minder belast tijdens regenbuien. De bomen in gemeente Velsen verbeteren de luchtkwaliteit door ruim 7.000 kg luchtvervuiling af te vangen elk jaar. Het mooie is dat ecosysteemdiensten exponentieel toenemen in de tijd. Hoe ouder en groter de bomen hoe beter dit is voor onze leefomgeving.

 

Inzicht

De informatie die je krijgt na een i-Tree Eco analyse kan veel inzicht geven in je bomenbestand, maar ook over stadsbomen in het algemeen. Welke bomen zijn het belangrijkste in de gemeente voor wat betreft ecosysteemdiensten? Waar liggen de risico’s voor wat betreft ziekten en plagen? Wat is de kroonbedekking in een gemeente? En hoe beïnvloedt de conditie van de boom en de standplaats de baten van de bomen? Dit is ook onderzocht in gemeente Velsen. Ecosysteemdiensten kunnen zelfs gebruikt worden als compensatie middel voor bomen die gekapt gaan worden. Welke gekozen wordt voor compensatie is per situatie verschillend: Gaat het om het belang van luchtkwaliteit of juist om CO2 problematiek of zijn er misschien doelstellingen te halen voor een bepaald percentage kroonbedekking?