Bijeenkomst leden Platform i-Tree Nederland

Gepubliceerd op 16 maart 2022 om 16:40

Eén van de doelstellingen van het Platform i-Tree Nederland is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de betrokken adviesbureaus over ecosysteemdiensten in het algemeen en i-Tree in het bijzonder. Op woensdag 16 maart 2022 vond bij Pius Floris Boomverzorging Veenendaal de eerste bijeenkomst van het platform plaats.

Vertegenwoordigers van de vier participerende adviesbureaus spraken met elkaar over de wijze waarop het platform de toepassing van i-Tree in Nederland kan bevorderen en borgen. De komende periode gaan een aantal werkgroepen verschillende onderwerpen verder uitwerken. De resultaten zullen op de website van het Platform i-Tree Nederland worden gedeeld met de markt.